HSP Stampersgat

Opgericht : Augustus 2019
Initiatiefnemer : Samenstichting Stampersgat
Lokatie : Halderberge, Stampersgat
Openingstijden : Onbeperkt
Website/Facebook :

HSP Stampersgat is onderdeel van het plan van de gemeente Halderberge om in elke dorpskern minstens 1 HSP te helpen realiseren door inwoners die daartoe het initiatief willen nemen.

Het betreft een deel van een braakliggend terrein, gemeentelijk eigendom, schuin achter de kerk in Stampersgat (Dennis Leestraat). Het is een omheind terrein geworden. De Samenstichting Stampersgat gaat niet het beheer voeren. Dat hebben ze teruggelegd bij de gemeente. Het betreft overigens een tijdelijke situatie. In de toekomst, maar dat kan nog wel even duren, vind op deze locatie woningbouw plaats en zullen we dan voor Stampersgat een alternatieve locatie moeten zien te vinden.