HSP’s Roosendaal

Vanzelfsprekend ben ik ooit begonnen in mijn eigen woonplaats. Ik had elders in Nederland voorbeelden gezien en wilde dit ook in mijn eigen wijk, in mijn eigen gemeente gaan realiseren. Op veel andere lokaties is er sprake van een heuse speeltuin voor honden die vol met allerlei speelatributen staan. Dat was niet mijn bedoeling, ik wilde veel meer focus op het laten ontmoeten van honden onderling (en baasjes onderling). Dus ik wilde Honden Speel Plaatsen gaan en helpen realiseren die veel ruimte laten voor rennen en dollen. Dus niet zo zeer om de honden kunstjes te leren maar veel meer om ze gewoon hond te laten zijn en te laten spelen en socialiseren met andere honden.

Als je start met dit soort trajecten dan kom je er al snel achter dat het realiseren van deze HSP’s veel meer om mensen gaat dan om honden. Je leert ook heel goed omgaan met mensen die allerlei meningen kunnen hebben over zo’n HSP in hun buurt en die meningen zijn niet altijd positief. Het werkt nog steeds het beste als je het initiatief voor zo’n HSP brengt vanuit mensen die ook in die buurt of wijk wonen, dus de mensen die bevraagd worden over hoe zij denken over zo’n HSP in hun buurt zien het dan als een voorstel van hun eigen buurtgenoten, niet iets dat vanuit de gemeentelijk ambtelijke organisatie gebracht wordt.

Hieronder zie je waar in de gemeente Roosendaal al HSP’s zijn en waar ze nog in initiatieffase of informatieuitwisselingsfase zijn.