HSP’s – Honden Speel Plaatsen

HSP is de afkorting voor Honden Speel Plaats die al op heel veel plaatsen gebruikt wordt voor plekken die ingericht zijn om honden onder toezicht van baasjes veilig te laten rennen en spelen.

Ze zijn bijna zonder uitzondering het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen gemeente en (een groep van) vrijwilligers, waarbij de gemeente enkel faciliteert en de initiatiefnemers en vrijwilligers beheren en 1e aanspreekpunt zijn voor alles wat met die HSP te maken heeft. Het principe is eigenlijk simpel, zoek een goede lokatie, zorg voor draagkracht en draagvlak zoek het juiste contactpunt bij de ambtelijke organisatie van je gemeente (soms kan een eerste aanspreekpunt ook een wethouder of een gemeenteraadslid zijn). Hoe dat verder in zijn werk gaat kun je lezen op de pagina die uitlegt hoe zo’n proces kan verlopen.

Natuurlijk zijn HSP’s in eerst instantie bedoeld voor honden, maar daarnaast zijn er ook andere voordelen :

– participatie door inwoners wordt op een heel natuurlijke wijze gestimuleerd en gerealiseerd, eenmaal participerend, staan inwoners ook eerder open voor andere vormen van samenwerking
– er komt meer sociale controle op die locaties die er voorheen niet was, in tijden dat gemeentes inzetten op buurtpreventie, kan dat een rol spelen
– het stimuleren van ontmoeten bestrijdt eenzaamheid, vergroot de cohesie in wijk en dorp en maakt die leefgemeenschap weerbaarder
– mensen gaan elkaar beter kennen en maken contacten die anders niet tot stand kwamen
– overlastgevend hondengedrag wordt minder. Doordat HSP gebruikers elkaar aanspreken op ongewenst gedrag vertaalt zich dat ook naar beter gedrag (door hond èn baas) buiten die HSP
– …. maar het is natuurlijk ook enorm leuk voor de honden zelf, die ook veel sneller socialiseren omdat in zo’n HSP gespeeld wordt in een tijdelijk roedelverband

Kortom, een HSP is zoveel meer als alleen maar een leuke plek voor je hond(en) om te spelen met soortgenoten.